Tepelná izolace fasád

Fasáda zaujímá největší plochu obálky budovy, kterou může unikat velké množství tepla. Tepelným ztrátám však lze zabránit zateplením fasády.

Volba správného zateplení fasády patří ke stěžejním rozhodnutím při stavbě či rekonstrukci vašeho domu. Pro účinné zateplení je ale nutné vybírat především kvalitní izolaci, která je velmi důležitou součástí fasády.

I když se může zdát, že fasáda plní především estetickou funkci, k realizaci kvalitní a odolné fasády je zapotřebí mnoho odborných znalostí, dovedností a zkušeností. Fasády obsahují mnoho prvků jako jsou sokly, špalety a dveřní zárubně, lodžie a balkony nebo fasády, které navazují na ploché nebo šikmé střechy. Každý takový prvek musí být navržen a proveden podle odborných pravidel, aby nedošlo k tepelným mostům a ztrátám, nebo dokonce k zatékání do domu. Pro správné a funkční řešení fasády je důležitý vhodný výběr kvalitních, tepelně izolačních materiálů.