Lokalizace netěsností a zatékání

Měření vlhkosti a defektů ve střešním plášti. Rychlé, okamžité a spolehlivé řešení v případě, kdy do střechy zatéká a způsobuje škody na vašem majetku!

Poruchy střešního pláště často nejsou viditelné pouhým okem a některé se možná ještě neprojevily. Čím déle ale zůstanou skryté a problém se neřeší, tím větší hrozí riziko vážného poškození nejen střechy, ale i interiéru a celé konstrukce.

S pomocí našich moderních metod pro defektoskopii, skryté závady bezpečně odhalíme a navrhneme řešení daného problému.

Dýmová zkouška

Je velmi spolehlivá, efektivní a poskytuje rychle viditelné výsledky přítomných defektů. Tato metoda defektoskopie střešního pláště je zvláště vhodná při zkoumání napojení hydroizolací.

Potřebujete zjistit netěsnosti u vaší ploché střechy, bazénu, zahradního jezírka, balkonu, terasy či lodžie? Dýmová zkouška nám je zaručeně a okamžitě odhalí.

Než se rozhodnete provést kompletní, velmi nákladnou rekonstrukci nebo rozsáhlou opravu ploché střechy, určitě byste měli zvážit provedení dýmové zkoušky společně s dalšími druhy zkoušek lokalizace k odhalení konkrétních defektů.

Jiskrová zkouška

Tuto techniku využíváme zejména na suchých plochách střech bez zatěžovací vrstvy. Zatékání do střechy je přesně zjistitelné vizuálně jiskrovým výbojem i akustickou indikací přístroje. Díky tomu spolehlivě a velmi rychle můžeme určit netěsnost míst hydroizolační vrstvy střešního pláště na ploché střeše.

Retenční zkouška

Pomocí retenční zkoušky se spolehlivě kontrolují spoje v potrubí a napojovací oblasti hydroizolace na odvodňovací systémy. Uzavírací bublina je umístěna v hloubce trubky přibližně 50 cm. Následně se trubka naplní vodou a nasimuluje se tak nahromadění vody. Hladina vody se měří a kontroluje. Pokud dojde k poklesu hladiny vody, může voda pronikat jen špatnými potrubními přípojkami, prasklinami v potrubí nebo vadným napojením hydroizolace.

Je zapotřebí však provést lokalizaci netěsností více metodami najednou.

Získáme díky tomu nejpřesnější a nejpodrobnější měření a máme proto zaručeno, že jsme nepřehlédli žádný z defektů ve střešním plášti!